Датум: 19.11.2018
  • Валута Куповен Среден Продажен
  • EUR 61,30 61,4883 61,80
  • USD 52,75 54,1938 54,75
  • CHF 52,50 53,7908 55,10
  • GBP 68,10 69,5963 70,50
  • CNY 5,95 7,7972 7,95