Физички лица

Орочено штедење

 Што добивате доколку ги орочите своите пари со орочениот депозит од ПроКредит Банка?

  • Можност да одберете фиксна и загарантирана каматна стапка до крајот на периодот на орочување
  • Исплата на камата по Ваш избор: месечно или годишно
  • Доколку средствата Ви се потребни пред рокот на доспевање, можете предвремено да ги разорочите, со што добивате камата по видување од 0,1%
  • Сигурно место за Вашата заштеда во Германска банка

 Каматна стапка

12 месеци

МКД

Фиксна
 1,50%

ЕУР

0,60%

18 месеци

МКД

2,00%

ЕУР

1,00%

24 месеци

 МКД

2,00%

 ЕУР

 1,00%

36 месеци

 МКД

1,50%

 ЕУР

1,00%
Минимален влог

300.000МКД/ 5.000ЕУР

          За орочување на средства на друг рок, погледни тарифник.

Како да ги орочите Вашите средства во ПроКредит Банка?

 

ПроКредит Банка е банка со доминантен германски капитал и гарантира сигурност на вложените средства од страна на штедачите. Дополнително ПроКредит Банка ги осигурува депозитите на своите штедачи во Фондот за осигурување на депозити. 

 
25.07.2017
  • EUR 61,35 61,5088 61,80
  • USD 0 53,8063 0
  • CHF 0 55,8156 0
  • GBP 0 68,8403 0