Физички лица

Орочено штедење

 Што добивате доколку ги орочите своите пари со орочениот депозит од ПроКредит Банка?

  • Можност да одберете фиксна и загарантирана каматна стапка до крајот на периодот на орочување
  • Исплата на камата по Ваш избор: месечно или годишно
  • Доколку средствата Ви се потребни пред рокот на доспевање, можете предвремено да ги разорочите, со што добивате камата по видување од 0,1%
  • Сигурно место за Вашата заштеда во Германска банка

 Каматна стапка

12 месеци

МКД

ФикснаПрилагодлива
 0,80%1,40%

ЕУР

0,40%

0,60%

14 месеци

МКД

1,20%

1,80%

ЕУР

0,70%

0,80%

25 месеци

 МКД

2% 2,80%

 ЕУР

 1%1,30%

36 месеци

 МКД

- 3,00%

 ЕУР

- 1,50%
Минимален влог

300.000МКД/ 5.000ЕУР

          За орочување на средства на друг рок, погледни тарифник.

Како да ги орочите Вашите средства во ПроКредит Банка?

 

ПроКредит Банка е банка со доминантен германски капитал и гарантира сигурност на вложените средства од страна на штедачите. Дополнително ПроКредит Банка ги осигурува депозитите на своите штедачи во Фондот за осигурување на депозити. 

Калкулатор за депозити


 
 
29.05.2017
  • EUR 61,35 61,6464 61,80
  • USD 0 55,0611 0
  • CHF 0 70,7035 0
  • GBP 0 40,9937 0