Физички лица
 

Штедење на штедна сметка

 

Што добивате доколку штедите на штедна сметка преку ПроКредит Банка?

  • Нajвисока каматна стапка на штедна сметка
  • Можност да вложувате повеќекратно, кога и колку можете без присуство во експозитура (со електронско банкарство или траен налог од Вашата трансакциска на штедна сметка ).
  • Можност да ги подигнете Вашите средства од банкомат во било кое време, а сепак да заработите камата на преостанатите средства на Вашата штедна сметка.

Првото повлекување во календарскиот месец, на средства од штедна сметка на банкоматите на ПроКредит Банка е без провизија. Секое следно повлекување се наплатува провизија од 30 МКД/ 0,5 ЕУР.

  Каматна стапка

Прилагодлива

МКД0,80%

ЕУР 

0,40%
Исплата на камата

Годишно, на крајот на годината

Минимален износ за пресметка на камата

30.000МКД/ 500ЕУР

            За каматни стапки за штедење во други валути, погледни тарифник.

Како да отворите сметка за штедење?

Со документ за лична идентификација (лична карта или пасош) во било која експозитура на ПроКредит Банка (погледни мапа на експозитури)

Што Ви предлагаме?

  • Активирајте траен налог за редовна уплата на средства на Вашата штедна сметка. Така полесно ќе осигурате сигурна заштеда.
  • Управувајте со Вашата заштеда од Вашата трансакциска на штедна сметка, преку електронско банкарство.
  • Побарајте поврзување на Вашата штедна сметка со платежна картичка во било која експозитура за достапност до Вашата заштеда на банкомат. 
 
ПроКредит Банка е банка со доминантен германски капитал и гарантира сигурност на вложените средства од страна на штедачите. Дополнително ПроКредит Банка ги осигурува депозитите на своите штедачи во Фондот за осигурување на депозити. 
 

 
25.07.2017
  • EUR 61,35 61,5088 61,80
  • USD 0 53,8063 0
  • CHF 0 55,8156 0
  • GBP 0 68,8403 0