Физички лица

Спореди видови штедење 


Заштедата е дел од приходот кој не сте го потрошиле. Тоа не значи дека не треба да трошите туку да бидете ‘’по-економични потрошувачи’’. Сега можeте да штедите според Вашите можности  и динамикa.

 

Одбери ја НАЈДОБРАТА можност за твоите заштеди!

 


ШТЕДНА СМЕТКА 

ОРОЧЕН ДЕПОЗИТ

ДЕТСКО ШТЕДЕЊЕ

 

ЕКО ШТЕДНА СМЕТКА  

ПОГОДНО ЗАРедовно штедење

Достапност на заштедата во секое време
Штедење на подолг рок без повлекување во периодот на орочувањеГрадење на навика за штедење на Вашите деца од мали нозе

Редовно штедење 

 

Достапност на заштедата во секое време

 

Граѓани со еколошка свесност

Вложување на заштедитеПовеќекратно, со износ и динамика според можностите

Електронско банкарство 

Траен налог 
Еднократно, на почетокот на периодот на орочување

Повеќекратно, со износ и динамика според можностите


Електронско банкарство 


Траен налог

Повеќекратно, со износ и динамика според можностите

Електронско банкарство 


Траен налог

Достапност на заштедата

Во секое време од банкомат во Зона 24/7

По орочениот период

Можност за предвремено разорочување со камата од 0,01% 

Во секое време од банкомат во Зона 24/7

Во секое време од банкомат во Зона 24/7
Минимален износ за пресметка на камата

30.000 МКД /

500 ЕУР

300.000 МКД /

5.000 ЕУР

30.000 МКД /

500 ЕУР

30.000 МКД / 500 ЕУР
Каматна стапка 12 месеци

 

 

МКД     

Прилагодлива

Фиксна      

Прилагодлива 

 Прилагодлива

0,8 %

1,5%

0,8 %

 0,4%

ЕУР

0,4 %

0,6%

0,4 %

 0,2%

                                                      Прочитај повеќе>>             Прочитај повеќе>>             Прочитај повеќе>>     Прочитај повеќе>>

 ПроКредит Банка е банка со доминантен германски капитал и гарантира сигурност на вложените средства од страна на штедачите. Дополнително ПроКредит Банка ги осигурува депозитите на своите штедачи во Фондот за осигурување на депозити.  

 

 

 
25.07.2017
  • EUR 61,35 61,5088 61,80
  • USD 0 53,8063 0
  • CHF 0 55,8156 0
  • GBP 0 68,8403 0