ПроКредит Банка се залага за поголема транспарентност и објективност во комуникацијата со клиентите и претставувањето на производите.

Клиентите се во фокусот на нашето внимание и имаат право на добра и квалитетна финансиска едукација.