Физички лица

Услуги за нерезиденти

ПроКредит банка Македонија е германска банка, дел од интернационалната групација на банки ПроКредит. Трансакциското работење Ви е достапно 24 часа, 7 дена во неделата во нашата мрежа на Зони 24/7.
Согласно стандардите за банкарско работење со нерезиденти на Народната Банка на Република Македонија, на располагање Ви се следните услуги:

 

Услуга

Достапна за нерезиденти

Каматни стапки/ провизии

Транскациска сметка во МКД

да

Провизија за одржување на сметка согласно официјалниот тарифник.

Транскациска сметка во ЕУР

да

Без провизија

Дебитна картичка

да

4 ЕУР годишно

Кредитна картичкане 
Штедна сметка/ орочен депозитдаКаматни стапки стапки согласно со официјалниот тарифник.
Електронски изводда  1 ЕУР годишно
Електронско банкарство (плаќања)не 
 Уплата на готовинада

До 10.000 ЕУР без царинска декларација.

Над 10.000 ЕУР со царинска декларација. 

 Приливи од странствода

Приливот на сметка на ПроКредит Банка не е ограничен.

Прилив пристигнат преку ПроКредит Германија како коресподентна банка e со 0% провизија.

Приливите пристигнати од друи коресподентни банки се тарифираат со провизија од 0,15% од износот (минимум 10 ЕУР) 

 Кредитирање не 

            

Како можете да отворите сметка во ПроКредит Банка?

Лично во нашите експозитури со пасош како документ за лична идентификација.Погледнете локации на експозитури.

За информации може да се обратите во Контакт центарот на 02/2446 000 или info@procreditbank.com.mk 

 

 

 
26.09.2017
  • EUR 61,35 61,5060 61,80
  • USD 0 51,8294 0
  • CHF 0 53,1967 0
  • GBP 0 69,9409 0